Satsene gjelder for fødsler og adopsjoner som skjer 1. januar 2020 eller senere

Beløp per barn

        84 720 kr

 

Satsene gjelder for fødsler og adopsjoner som skjer 1. januar 2019 eller senere

Beløp per barn

      83 140 kr