Bidragsforskudd 
Satsene gjelder fra 1. juli 2019.
SatsBeløp per måned for barn under 11 årBeløp per måned for barn over 11 år 
Forhøyet forskudd1 640 kr2 050 kr 
Ordinært forskudd1 230 kr1 230 kr 
Redusert forskudd 820 kr 820 kr 

    

Inntektsgrense for bidragsforskudd for gifte/samboende 
Tabellen under viser inntektsgrenser som gjelder fra 1. juli 2019 for krav på redusert forskudd, ordinært forskudd eller forhøyet forskudd. Årsinntekt på 277 600 kroner og lavere gir rett til forhøyet forskudd, mens årsinntekt over 524 800 kroner ikke gir rett til forskudd. 

Antall barn

Forhøyet forskudd

Ordinært forskudd

Redusert forskudd

1

277 600 kr og lavere

277 601 – 344 900 kr

344 901 – 524 800 kr

2

277 600 kr og lavere

277 601 – 407 600 kr

407 601 – 524 800 kr

3

277 600 kr og lavere

277 601 – 470 300 kr

470 301 – 524 800 kr

4 og flere

277 600 kr og lavere

277 601 – 524 800 kr

 

 

Inntektsgrense for bidragsforskudd for enslig forsørger 
Tabellen under viser inntektsgrenser som gjelder fra 1. juli 2019 for krav på redusert forskudd, ordinært forskudd eller forhøyet forskudd. Årsinntekt på 277 600 kroner og lavere gir rett til forhøyet forskudd, mens årsinntekt over 524 800 kroner ikke gir rett til forskudd. 

Antall barn

Forhøyet forskudd

Ordinært forskudd

Redusert forskudd

1

277 600 kr og lavere

277 601- 430 000 kr

430 001 – 524 800 kr

2

277 600 kr og lavere

277 601 – 492 700 kr

492 701 – 524 800 kr

3

277 600 kr og lavere

277 601 – 524 800 kr

 

4 og flere

277 600 kr og lavere

277 601 – 524 800 kr