Bidrag - forskudd og inntektsgrenser

Barnets alder Beløp i måneden
Under 11 år 1 710 kroner
Over 11 år 2 140 kroner
Antall barn  Inntektsgrense
1 barn 305 001 - 366 900 kroner
2 barn 305 001 - 435 300 kroner
3 barn 305 001 - 503 700 kroner
4 barn eller flere 305 001 - 547 200 kroner
Antall barn Inntektsgrense
1 barn 305 001 - 476 600 kroner
2 barn 305 001 - 545 000 kroner
3 barn eller flere 305 001 - 547 200 kroner
Barnets alder Beløp i måneden
Under 11 år 1 280 kroner
Over 11 år 1 280 kroner 
Antall barn Inntektsgrense
1 barn 366 901 - 547 200 kroner
2 barn 435 301 - 547 200 kroner
3 barn eller flere 503 701 - 547 200 kroner
Antall barn  Inntektsgrense
1 barn 476 601 - 547 200 kroner
2 barn 545 001 - 547 200 kroner
Barnets alder Beløp i måneden
Under 11 år 850 kroner
Over 11 år 850 kroner