Bidrag - forskudd og inntektsgrenser

Satser:

Bidragsforskudd 
Satsene gjelder fra 1. juli 2020.
Sats Beløp per måned for barn under 11 år Beløp per måned for barn over 11 år  
Forhøyet forskudd 1 670 kr 2 090 kr  
Ordinært forskudd 1 250 kr 1 250 kr  
Redusert forskudd  830 kr  830 kr  

 

Inntektsgrense for bidragsforskudd for gifte/samboende 
Tabellen under viser inntektsgrenser som gjelder fra 1. juli 2020 for krav på redusert forskudd, ordinært forskudd eller forhøyet forskudd. Årsinntekt på 297 500 kroner og lavere gir rett til forhøyet forskudd, mens årsinntekt over 534 400 kroner ikke gir rett til forskudd. 

Antall barn

Forhøyet forskudd

Ordinært forskudd

Redusert forskudd

1

297 500 kr og lavere

297 501 – 360 800 kr

360 801 – 534 400 kr

2

297 500 kr og lavere

297 501 – 429 900 kr

429 901 –  534 400 kr

3

297 500 kr og lavere

297 501 – 499 000 kr

499 001 –  534 400 kr

4 og flere

297 500 kr og lavere

297 501 – 534 400 kr

 

 

Inntektsgrense for bidragsforskudd for enslig forsørger Tabellen under viser inntektsgrenser som gjelder fra 1.7.2020 for krav på redusert forskudd, ordinært forskudd eller forhøyet forskudd. Årsinntekt på 297 500 kroner og lavere gir rett til forhøyet forskudd, mens årsinntekt over 534 400 kroner ikke gir rett til forskudd. 

Antall barn

Forhøyet forskudd

Ordinært forskudd

Redusert forskudd

1

297 500 kr og lavere

297 501- 468 500 kr

468 501 – 534 400 kr

2

297 500 kr og lavere

297 501 – 534 400 kr

 

3

297 500 kr og lavere

297 501 – 534 400 kr

 

4 og flere

297 500 kr og lavere

297 501 – 534 400 kr