Barnetrygd

Satser:

Barnetrygden er skattefri og blir utbetalt en gang per måned.

Fra og med 1. september 2020

Utbetaling per barn fra og med 1. september 2020:

 

Beløp per måned:

Ordinær barnetrygd til barn under 6 år:

1 354 kr.

Ordinær barnetrygd til barn fra 6 år

1 054 kr.

 

Tillegg for enslig forsørger fra og med 1. september 2020:

 

Beløp per måned:

Utvidet barnetrygd:

1 054 kr.

Småbarnstillegg:

660 kr.

Fra og med 1. mars 2019 til og med 31. august 2020

Utbetaling per barn fra og med 1. mars 2019 til og med 31. august 2020:

 

Beløp per måned:

Ordinær barnetrygd:

1 054 kr.

 

Tillegg for enslig forsørger fra og med 1. mars 2019 til og med 31. august 2020:

 

Beløp per måned:

Utvidet barnetrygd:

1 054 kr.

Småbarnstillegg:

660 kr.

Til og med 28. februar 2019

Utbetaling per barn til og med 28. februar 2019:

 

Beløp per måned:

Ordinær barnetrygd: 970 kr.

 

Tillegg for enslig forsørger til og med 28. februar 2019:

  Beløp per måned:

Utvidet barnetrygd:

970 kr.

Småbarnstillegg:

660 kr.