Fra og med 1. mars 2019

Utbetaling per barn fra og med 1. mars 2019:

 

Beløp per måned:

Ordinær barnetrygd:

1 054 kr.

 

Tillegg for enslig forsørger fra og med 1. mars 2019:

 

Beløp per måned:

Utvidet barnetrygd:

1 054 kr.

Småbarnstillegg:

660 kr.

Til og med 28. februar 2019

Utbetaling per barn til og med 28. februar 2019

 

Beløp per måned:

Ordinær barnetrygd:

970 kr.

 

Tillegg for enslig forsørger  til og med 28. februar 2019

 

Beløp per måned:

Utvidet barnetrygd:

970 kr.

Småbarnstillegg:

660 kr.