Arbeidsavklaringspenger - barnetillegg
YtelseSats per dag  
Barnetillegg per barn27 kr