Arbeidsavklaringspenger

Satser:

 
Arbeidsavklaringspenger - barnetillegg
Ytelse Sats per dag    
Barnetillegg per barn 27 kr