Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Publikumsmottaket til NAV Voss har redusert åpningstid grunnet korona. I uke 47 vil det kun bli gjennomført digitale møter.

Dersom du kjem på NAV kontoret:

• Hald avstand – minst ein meter
• Hugs å bruka handsprit der det er sett fram
• Ikkje møt opp om du er sjuk (har symptom på luftvegsinfeksjon)

Me ønskjer at du kjem åleine til kontoret, slik at færrast mogleg personar vert samla på eit lite område.


Her finner du informasjon fra NAV i forbindelse med koronaviruset.

Alle som er permittert og skal registrere seg som arbeidssøker kan bruke følgende oppskrift:

Steg 1: Registrer deg som arbeidssøker på nav.no, seinest første permitteringsdag.
Steg 2: Søk om dagpenger.
Steg 3: Send meldekort hver 14. dag.
Steg 4: Følg saken din på DittNAV.

Postadresse

Postboks 143 , 5701 VOSS

Organisasjonsnummer

995288680

Kontornummer

1235

Publikumsmottak

Voss Tinghus

Uttrågata 9, 5700 VOSS

Åpningstider
Mandag stengt
Tirsdag 12:00 - 14:00
Onsdag stengt Stengt inntil videre.
Torsdag 12:00 - 14:00
Fredag stengt Stengt inntil videre.