Telefon

55 55 33 33

kl. 08:00–15:30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Publikumsmottaket til NAV Voss er stengt inntil videre. Her finner du informasjon fra NAV i forbindelse med koronaviruset.

Alle som er permittert og skal registrere seg som arbeidssøker kan bruke følgende oppskrift:

Steg 1: Registrer deg som arbeidssøker på nav.no, seinest første permitteringsdag.
Steg 2: Søk om dagpenger.
Steg 3: Send meldekort hver 14. dag.
Steg 4: Følg saken din på DittNAV.

Postadresse

Postboks 143, 5701 VOSS

Telefaks

53 04 56 91

Organisasjonsnummer

995288680

Kontornummer

1235

Publikumsmottak

Voss Tinghus

Uttrågata 9, 5700 VOSS

Spesielle åpningstider
Åpningstider
Mandag 12:00 - 14:00 Stengt inntil videre.
Tirsdag 12:00 - 14:00 Stengt inntil videre.
Onsdag 12:00 - 14:00 Stengt inntil videre.
Torsdag 12:00 - 14:00 Stengt inntil videre.
Fredag 12:00 - 14:00 Stengt inntil videre.