Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

NAV kontoret stengt for møter utan avtale for å førebyggje og begrensa smitte av koronavirus.

Vi er tilgjengelege på lokal vakttelefon: 901 72 874 alle kvardagar frå kl.12.00 til kl. 14.00.

Bur du i Vindafjord kommune kan du søkje om økonomisk sosialhjelp på nav.no/sosialhjelp. Digital søknad blir tilgjengelege for innbyggjarar i Etne også, men inntil vidare må dei søkje på papir.
Har du ikkje moglegheit til å søkje digitalt ligg det søknadsskjema på kommunen sine heimesider

Søknadsskjema er også tilgjengelege i ein postkasse utanfor rådhuset. Lever utfylt søknadsskjema i Vindafjord kommune sin postkasse på Rådhuset, eller send inn per post.

Postadresse

Rådhusplassen 1 , 5580 ØLEN

Organisasjonsnummer

993586013

Kontornummer

1160

Publikumsmottak

Ølen

Rådhusplassen 1, 5580 ØLEN

Åpningstider
Mandag stengt Åpent for avtalte møter kl 09.00-15.30
Tirsdag stengt Åpent for avtalte møter kl 09.00-15.30
Onsdag stengt Åpent for avtalte møter kl 09.00-15.30
Torsdag stengt Åpent for avtalte møter kl 09.00-15.30
Fredag stengt Åpent for avtalte møter kl 09.00-15.30