NAV Vindafjord-Etne - kontorinformasjon

Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Rådhusplassen 1, 5580 ØLEN

Organisasjonsnummer

993586013

Kontornummer

1160

Publikumsmottak

Ølen

Rådhusplassen 1, 5580 ØLEN

Åpningstider

Mandag12:00 - 14:00Åpent for avtalte møter kl 09.00-15.30
Tirsdag12:00 - 14:00Åpent for avtalte møter kl 09.00-15.30
Onsdag12:00 - 14:00Åpent for avtalte møter kl 09.00-15.30
Torsdag12:00 - 14:00Åpent for avtalte møter kl 09.00-15.30
Fredag12:00 - 14:00Åpent for avtalte møter kl 09.00-15.30