Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Mottaket i Vevelstad er stengt.
Brukere møter et oppslag med hvordan få tak i oss. Info også på kommunenes nettside. Vi har også oppgitt vakttlf 41225438 for sosiale akuttsituasjoner.
Har også opplyst mailadressen direkte til kontoret og info om min side på nav.no
Har også oppgitt hovednr til nav for spørsmål som skal dit.

Postadresse

Rådhuset , 8976 VEVELSTAD

Organisasjonsnummer

994842188

Kontornummer

1816

Publikumsmottak

Rådhuset

Rådhuset, 8976 VEVELSTAD

Åpningstider
Mandag stengt Åpent for avtalte timeavtaler.
Tirsdag stengt Åpent for avtalte timeavtaler.
Onsdag stengt Åpent for avtalte timeavtaler.
Torsdag stengt Åpent for avtalte timeavtaler.
Fredag stengt Åpent for avtalte timeavtaler.