Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 13 , 2831 RAUFOSS

Organisasjonsnummer

994467840

Kontornummer

0529

Publikumsmottak

Raufoss

Kirkevegen 8, 2830 RAUFOSS

Åpningstider
Mandag 09:00 - 11:00 Åpent for planlagte samtaler 08.00-15.30.
Tirsdag stengt Åpent for planlagte samtaler 08.00-15.30.
Onsdag 09:00 - 11:00 Åpent for planlagte samtaler 08.00-15.30.
Torsdag stengt Åpent for planlagte samtaler 08.00-15.30.
Fredag 09:00 - 11:00 Åpent for planlagte samtaler 08.00-15.30.