Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 13, 2831 RAUFOSS

Telefaks

52 04 95 91

Organisasjonsnummer

994467840

Kontornummer

0529

Publikumsmottak

Raufoss

Kirkevegen 8, 2830 RAUFOSS

Spesielle åpningstider
Åpningstider
Mandag 09:00 - 11:00 Åpent for planlagte samtaler 08.00-15.30.
Tirsdag stengt Åpent for planlagte samtaler 08.00-15.30.
Onsdag 09:00 - 11:00 Åpent for planlagte samtaler 08.00-15.30.
Torsdag 09:00 - 11:00 Åpent for planlagte samtaler 08.00-15.30.
Fredag 09:00 - 11:00 Åpent for planlagte samtaler 08.00-15.30.