Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Informasjon i forbindelse med korona-situasjonen: Vi oppfordrer alle til å benytte våre skriftlige kanaler på nav.no fremfor å oppsøke NAV-kontorene. På nav.no kan du søke om økonomisk sosialhjelp, dagpenger og andre ytelser fra NAV. Begrens besøkene dine til NAV–kontoret med mindre det er helt nødvendig for deg

Dersom du skal søke om dagpenger fordi du har blitt permittert eller arbeidsledig, må du først registrere deg som arbeidssøker på nav.no. Deretter kan du søke om dagpenger på nav.no: https://www.nav.no/no/person/arbeid/dagpenger-ved-arbeidsloshet-og-permittering

Postadresse

Postboks 322 Alnabru , 0614 OSLO

Organisasjonsnummer

991381295

Kontornummer

0334

Publikumsmottak

Huseby

Sørkedalsveien 150A, 0754 OSLO

Åpningstider
Mandag 11:00 - 15:00 Åpningstid vanlige hverdager
Tirsdag 11:00 - 15:00 Åpningstid vanlige hverdager
Onsdag 11:00 - 15:00 Åpningstid vanlige hverdager
Torsdag 11:00 - 15:00 Åpningstid vanlige hverdager
Fredag 11:00 - 15:00 Åpningstid vanlige hverdager