NAV Vestnes - kontorinformasjon

Våre sider på nav.no har åpent hele døgnet, her kan du:

- Søke sosialhjelp
- Finne ledige stillinger
- Registrere deg som arbeidssøker
- Skrive til oss på Ditt NAV
- Sende søknader
- Sjekke utbetalinger

Informasjon er også tilgjengelig på hjemmesiden til Vestnes kommune

Brev og søknader du ikke kan sende digitalt kan legges i NAV si postkasse ved inngangsdør til kommunehuset.

Vi har opprettet en vakttelefon for akutte henvendelser om kommunale tjenester.

NAV Vestnes vakttelefon: 476 10 454

Telefonen er betjent mandag - fredag klokken 10:00 – 12:00.