Telefon

22 82 20 00

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Send ikkje sensitiv informasjon i e-post, til dømes opplysningar om helseforhold eller diagnosar. Førespurnader på e-post skal innehalde fullt namn og adresse, men ingen andre personopplysningar, som til dømes fødselsnummer jmf. personopplysningslova § 2 nr. 1 og nr 8.

Postadresse

Postboks 284 , 5804 BERGEN

Kontornummer

1200