Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 163 , 1541 VESTBY

Organisasjonsnummer

994477943

Kontornummer

0211

Publikumsmottak

Vestby

Rådhusgata 2, 1540 VESTBY

Åpningstider
Mandag stengt Åpent pr. telefon. Timeavtaler også.
Tirsdag 12:00 - 14:00 Åpent pr. telefon. Timeavtaler også.
Onsdag stengt Åpent pr. telefon. Timeavtaler også.
Torsdag 12:00 - 14:00 Åpent pr. telefon. Timeavtaler også.
Fredag stengt Åpent pr. telefon. Timeavtaler også.