Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 163, 1541 VESTBY

Telefaks

67 25 81 41

Organisasjonsnummer

994477943

Kontornummer

0211

Publikumsmottak

Vestby

Rådhusgata 2, 1540 VESTBY

Spesielle åpningstider
13.03.2020 stengt Publikumsmottaket er stengt fom. 13. mars 2020 og inntil videre.
Åpningstider
Mandag stengt Åpent pr. telefon. Timeavtaler også.
Tirsdag 12:00 - 14:00 Åpent pr. telefon. Timeavtaler også.
Onsdag stengt Åpent pr. telefon. Timeavtaler også.
Torsdag 12:00 - 14:00 Åpent pr. telefon. Timeavtaler også.
Fredag stengt Åpent pr. telefon. Timeavtaler også.