Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Vi oppfordrer publikum til å benytte seg av våre digitale tjenester på nav.no / Ditt NAV. Disse er døgnåpne, alle dager. Hvis du ikke har mulighet til å bruke våre digitale løsninger, kan du ringe tlf. 55553333

Timeavtale bestilles via tlf. 55 55 33 33, Ditt NAV på NAV.no eller ved personlig oppmøte mandag, onsdag og fredag (kl. 12:00-14:00).

Oppfølgingssamtaler skjer enten ved personlig oppmøte, som et digitalt møte eller ved bruk av telefon.

Som en hjelp for å få avklart hva NAV kan hjelpe deg med , se https://www.nav.no/no/person/hva-er-din-situasjon

Om du ser etter annen/ny jobb, er det svært viktig at du fyller ut din cv.
Se https://arbeidsplassen.nav.no/ for å få oversikt over ledige jobber.

Er du arbeidsgiver kan du søke etter kandidater ved å etablere bedriftsprofil på https://arbeidsplassen.nav.no/.
Her kan du også legge ut stillingsannonser.
Alle tjenester knyttet til arbeidsplassen.no er gratis for både bedrifter og privatpersoner.

Dersom du har akutt behov for hjelp kan du ringe tlf. 55553333, skrive til oss ved hjelp av Ditt NAV på NAV.no eller møte opp hos oss i åpningstida mandag,onsdag og fredag mellom kl. 1200 og 1400. Dersom behovet oppstår på tirsdag eller torsdag så kan du enten ta kontakt gjennom 55553333, Ditt NAV på NAV.no eller ringe oss direkte på tlf 413 97 919 (kl 1200-1400).
Du kan søke om økonomisk sosialhjelp digitalt ved å gå inn på NAV.no eller ved å benytte manuelle skjema. Slike skjema forefinnes også på utsida av inngangsdøra til NAV-kontoret. Utfylt skjema kan legges i merket konvolutt i kontorets postkasse på utsiden av hovedinngangsdøra til Kinogården.

Postadresse

Postboks 3 , 7651 VERDAL

Telefaks

74 73 20 01

Organisasjonsnummer

990231036

Kontornummer

1721

Publikumsmottak

Kinogården

Johannes Bruns gate 2, 7650 VERDAL

Åpningstider
Mandag 12:00 - 14:00 Timeavtaler gjennomføres i tidsrommet 08.00-15.30.
Tirsdag undefined - undefined Samtaler etter avtale 08.00-15.30.
Onsdag 12:00 - 14:00 Timeavtaler gjennomføres i tidsrommet 08.00-15.30.
Torsdag undefined - undefined Samtaler etter avtale 08.00-15.30.
Fredag 12:00 - 14:00 Timeavtaler gjennomføres i tidsrommet 08.00-15.30.