Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 1853 Stoa , 4858 ARENDAL

Telefaks

37 41 92 11

Organisasjonsnummer

891359632

Kontornummer

0912

Publikumsmottak

Kommunehuset

Molandsveien 11, 4985 VEGÅRSHEI

Åpningstider
Mandag 12:00 - 14:30 Timeavtaler betjenes mellom 08.00 og 15.30
Tirsdag stengt Timeavtaler betjenes mellom 08.00 og 15.30
Onsdag stengt Timeavtaler betjenes mellom 08.00 og 15.30
Torsdag 09:00 - 11:30 Timeavtaler betjenes mellom 08.00 og 15.30
Fredag stengt Timeavtaler betjenes mellom 08.00 og 15.30