NAV Vega - kontorinformasjon

Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

NAV Sør-Helgeland
Fra 1. mars heter vårt nye NAV-kontor NAV Sør-Helgeland. NAV-kontoret har sitt hovedlokale i Havnegata 40(TTS-bygget) i Brønnøysund.
I Vega vil det ikke være åpent mottak for «drop-in», men det kan gjøres avtale om å møte din veileder i NAV enten i Brønnøysund eller Vega etter avtale.
Viser til åpningstider hos NAV Sør-Helgeland på nettsiden. https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kontakt-nav/kontorer/nav-bronnoy
Ring kontaktsenteret på tlf 55 55 33 33, eller bruk de digitale løsningene på http://nav.no

Postadresse

Rørøyveien 10, 8980 VEGA

Organisasjonsnummer

993584126

Kontornummer

1815

Publikumsmottak