Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Du kan også søke om økonomisk sosialhjelp digitalt her.
Ditt NAV, din personlige side, brukes for å kontakte oss om saken din, oppfølging, spørsmål eller med dialog i digital aktivitetsplan. Vi svarer så raskt vi kan, dialogen blir dokumentert og journalført for din sikkerhet.

På grunn av coronapandemien har vi midlertidig stengt dør da mottaket er lite, en og en slippes inn. Bank på eller ring nummeret som står på døra. Dersom du har avtale her vil vi komme ut og hente deg.

Postadresse

Postboks 83 , 9951 VARDØ

Organisasjonsnummer

991378456

Kontornummer

2002

Publikumsmottak

Vardø helsesenter

Hospitalgata 6, 9950 VARDØ

Åpningstider
Mandag 10:00 - 14:00 Coronastengt dør. Bank på eller ring nr. på døra
Tirsdag 10:00 - 14:00 Coronastengt dør. Bank på eller ring nr. på døra
Onsdag 10:00 - 14:00 Coronastengt dør. Bank på eller ring nr. på døra
Torsdag 10:00 - 14:00 Coronastengt dør. Bank på eller ring nr. på døra
Fredag 10:00 - 14:00 Coronastengt dør. Bank på eller ring nr. på døra