Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Kommunale tjenester – Hastesaker sosialhjelp
Dersom du er i en akutt situasjon – f.eks. uten bolig, mat eller livsviktige medisiner – kan du ringe vår vakttelefon 41 38 79 08. Vakttelefonen er betjent alle hverdager mellom kl. 09:00 og 11:00

Sosialhjelp kan søkes digitalt ved å logge deg inn på nav.no
Papirskjema kan skrives ut fra www.vaaler-he.kommune.no og legges i postkassen ute ved inngangen til NAV Våler.

Postadresse

Vålgutua 202 , 2436 VÅLER I SOLØR

Organisasjonsnummer

994011219

Kontornummer

0426

Publikumsmottak

Våler i Solør

Vålgutua 202, 2436 VÅLER I SOLØR

Åpningstider
Mandag 12:00 - 14:00 Åpent for drop-in
Tirsdag stengt
Onsdag stengt
Torsdag stengt
Fredag stengt