Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

For å forebygge smitte av Koronavirus er mottaket ved NAV Våler stengt for drop-in samtaler fra og med 16.03.20.

Kommunale tjenester – Hastesaker sosialhjelp
Dersom du er i en akutt situasjon – f.eks. uten bolig, mat eller livsviktige medisiner – kan du ringe vår vakttelefon 41 38 79 08. Vakttelefonen er betjent alle hverdager mellom kl. 09:00 og 11:00

Sosialhjelp kan søkes digitalt ved å logge deg inn på nav.no
Papirskjema kan skrives ut fra www.vaaler-he.kommune.no og legges i postkassen ute ved inngangen til NAV Våler.

Hvis du ikke har tilgang til nav.no kan du ringe NAV på 55 55 33 33.

Postadresse

Vålgutua 202, 2436 VÅLER I SOLØR

Telefaks

62 02 39 31

Organisasjonsnummer

994011219

Kontornummer

0426

Publikumsmottak

Våler i Solør

Vålgutua 202, 2436 VÅLER I SOLØR

Spesielle åpningstider
Åpningstider
Mandag stengt
Tirsdag stengt
Onsdag stengt
Torsdag stengt
Fredag stengt