Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Publikumsmottaket er stengt inntil videre. Her finner du informasjon fra NAV i forbindelse med koronaviruset

Alle som nå er permittert og skal registrere seg som arbeidssøker kan bruke følgende oppskrift:

Steg 1: Registrer deg som arbeidssøker på nav.no, seinest første permitteringsdag.
Steg 2: Søk om dagpenger.
Steg 3: Send meldekort hver 14. dag.
Steg 4: Følg saken din på DittNAV.

Postadresse

Konsul Jebsensgt 16 , 5722 DALEKVAM

Telefaks

53 04 56 71

Organisasjonsnummer

992973005

Kontornummer

1251

Publikumsmottak

Heradshuset

Konsul Jebsengsgt 16, 5722 DALEKVAM

Åpningstider
Mandag 12:00 - 14:00 Timeavtaler også utanom opningstida.
Tirsdag stengt Timeavtaler også utanom opningstida.
Onsdag stengt Timeavtaler også utanom opningstida.
Torsdag 12:00 - 14:00 Timeavtaler også utanom opningstida.
Fredag 12:00 - 14:00 Timeavtaler også utanom opningstida.