Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Edvard Storms veg 2 , 2680 VÅGÅ

Telefaks

61 41 75 01

Organisasjonsnummer

990229244

Kontornummer

0515

Publikumsmottak

Vågå

Edvard Storms veg 2, 2680 VÅGÅ

Åpningstider
Mandag stengt Åpent for planlagte samtaler 08.00-15.30.
Tirsdag 11:30 - 14:00 Åpent for planlagte samtaler 08.00-15.30.
Onsdag stengt Åpent for planlagte samtaler 08.00-15.30.
Torsdag 11:30 - 14:00 Åpent for planlagte samtaler 08.00-15.30.
Fredag stengt Åpent for planlagte samtaler 08.00-15.30.