Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Edvard Storms veg 2, 2680 VÅGÅ

Telefaks

61 41 75 01

Organisasjonsnummer

990229244

Kontornummer

0515

Publikumsmottak

Vågå

Edvard Storms veg 2, 2680 VÅGÅ

Spesielle åpningstider
Åpningstider
Mandag stengt Åpent for planlagte samtaler 08.00-15.30.
Tirsdag 11:30 - 14:00 Åpent for planlagte samtaler 08.00-15.30.
Onsdag stengt Åpent for planlagte samtaler 08.00-15.30.
Torsdag 11:30 - 14:00 Åpent for planlagte samtaler 08.00-15.30.
Fredag stengt Åpent for planlagte samtaler 08.00-15.30.