Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Innsending av skjemaer
Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Søknad om økonomisk sosialhjelp
Søknad om økonomisk sosialhjelp kan gjøre elektronisk via denne lenken, https://www.nav.no/sosialhjelp/

Skal du levere dokumentasjon eller oppfylle vilkår, kan dette leveres via, https://svarut.ks.no/edialog
Har du behov for hjelp i forbindelse med elektronisk innsending, ta kontakt med din veileder, eller NAV Vadsøs vakttelefon 92 66 78 46.

Opplysninger
Kontoret har stengt publikumsmottaket på grunn av Koronaviruset.

Selvbetjeningsløsninger vil være tilgjengelig på nav.no. Oppfølging og timeavtaler vil kunne bli gjennomført pr telefon, dette avtales med veileder. Alle spørsmål som sendes inn via nav.no, blir besvart direkte.

NAV Vadsø har vakttelefon 92 66 78 46, som betjener henvendelser inn til NAV Vadsø. Alle kommunale spørsmål tilknyttet økonomisk hjelp, nødhjelp eller midlertidig bolig, kontakt denne.

Postadresse

Postboks 609, 9811 VADSØ

Organisasjonsnummer

894004312

Kontornummer

2003

Publikumsmottak

Inngang W.Andersensgate

W. Andersensgate 6, 9800 VADSØ

Spesielle åpningstider
Åpningstider
Mandag stengt Kontoret har stengt publikumsmottaket pga Koronaviruset.
Tirsdag stengt
Onsdag stengt
Torsdag stengt
Fredag stengt