Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

I Nesseby har vi mottaket opp kun til innlevering av skjema

Postadresse

Rådhuset, 9840 VARANGERBOTN

Telefaks

78 95 95 79

Organisasjonsnummer

994478141

Kontornummer

2027

Publikumsmottak

Rådhuset

Rådhuset, 9840 VARANGERBOTN

Spesielle åpningstider
Åpningstider
Mandag 10:00 - 12:00 åpent kun for innlevering av skjema
Tirsdag stengt Timeavtaler mellom kl 0900-1500.
Onsdag 10:00 - 12:00 åpent kun for innlevering av skjema
Torsdag stengt Timeavtaler mellom kl 0900-1500.
Fredag 10:00 - 12:00 åpent kun for innlevering av skjema