Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

I Nesseby har vi mottaket opp kun til innlevering av skjema

Postadresse

Rådhuset , 9840 VARANGERBOTN

Telefaks

78 95 95 79

Organisasjonsnummer

994478141

Kontornummer

2027

Publikumsmottak

Rådhuset

Rådhuset, 9840 VARANGERBOTN

Åpningstider
Mandag 10:00 - 12:00 åpent kun for innlevering av skjema
Tirsdag stengt Timeavtaler mellom kl 0900-1500.
Onsdag 10:00 - 12:00 åpent kun for innlevering av skjema
Torsdag stengt Timeavtaler mellom kl 0900-1500.
Fredag 10:00 - 12:00 åpent kun for innlevering av skjema