Telefon

55 55 33 33

kl. 08:00–15:30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

--> Kontoret har redusert åpningstid på grunn av Koronaviruset.

Lokasjon Kinsarvik og Odda: 11-14 på Torsdager

Her finner du informasjon fra NAV i forbindelse med koronaviruset

Alle som nå er permittert og skal registrere seg som arbeidssøker kan bruke følgende oppskrift:

Steg 1: Registrer deg som arbeidssøker på nav.no, seinest første permitteringsdag.
Steg 2: Søk om dagpenger.
Steg 3: Send meldekort hver 14. dag.
Steg 4: Følg saken din på DittNAV.

Postadresse

Postboks 393 , 5751 ODDA

Telefaks

53 04 53 31

Organisasjonsnummer

994018582

Kontornummer

1228

Publikumsmottak

Lokasjon Kinsarvik

Sandvikvegen 11, 5780 KINSARVIK

Åpningstider
Mandag stengt
Tirsdag stengt
Onsdag stengt
Torsdag 11:00 - 14:00
Fredag stengt

Lokasjon Ullensvang

Eitrheimsvegen 32, 5750 ODDA

Åpningstider
Mandag stengt Timeavtaler også utanom opningstida.
Tirsdag stengt Timeavtaler også utanom opningstida.
Onsdag stengt Timeavtaler også utanom opningstida.
Torsdag 11:00 - 14:00 Timeavtaler også utanom opningstida.
Fredag stengt Timeavtaler også utanom opningstida.