NAV Ullensvang - kontorinformasjon

Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

--> Kontoret har redusert åpningstid på grunn av Koronaviruset.

Lokasjon Kinsarvik: 10-13 på Torsdager
Lokasjon Odda: 12-14 Tirsdager og Torsdager

Her finner du informasjon fra NAV i forbindelse med koronaviruset

Alle som nå er permittert og skal registrere seg som arbeidssøker kan bruke følgende oppskrift:

Steg 1: Registrer deg som arbeidssøker på nav.no, seinest første permitteringsdag.
Steg 2: Søk om dagpenger.
Steg 3: Send meldekort hver 14. dag.
Steg 4: Følg saken din på DittNAV.

Postadresse

Postboks 393, 5751 ODDA

Organisasjonsnummer

994018582

Kontornummer

1228

Publikumsmottak

Kinsarvik

Sandvikvegen 11, 5780 KINSARVIK

Åpningstider

Mandagstengt
Tirsdagstengt
Onsdagstengt
Torsdag10:00 - 13:00
Fredagstengt

Odda

Eitrheimsvegen 32, 5750 ODDA

Åpningstider

MandagstengtTimeavtaler også utanom opningstida.
Tirsdag12:00 - 14:00Timeavtaler også utanom opningstida.
OnsdagstengtTimeavtaler også utanom opningstida.
Torsdag12:00 - 14:00Timeavtaler også utanom opningstida.
FredagstengtTimeavtaler også utanom opningstida.