Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

NB! Pga regjeringens nye smittevern tiltak stenges jobbsentret på Oslo Lufthavn midlertidig:

Midlertidig jobbsenter Oslo Lufthavn

Covid 19-pandemien har ført til ekstra store utfordringer for bedrifter og ansatte på og rundt Oslo lufthavn.

Situasjonen vil være uforutsigbar og usikker i lang tid. NAV ønsker å være lett tilgjengelig for ansatte som er berørt, og åpner derfor et jobbsenter på flyplassen.

Jobbsenteret vil være en veivisertjeneste og holde åpent hverdager fra 10 til 14. Her kan vi også tilrettelegge for ulike aktiviteter, gjerne i samarbeid med bedriftene.

Hvor finner du oss? Flyporten, 2. etasje Edvard Munchs veg, Gardermoen

Åpningstider Mandag – fredag kl 10 – 14

Hva kan vi hjelpe deg med?

 Veiviser til NAV sine tjenester

 Se muligheter i dagens arbeidsmarked

 Jobbsøking - tips til å skrive søknad og CV, forberedelse til intervju

 Tips og råd til veien videre

Postadresse

Postboks 499 , 2051 JESSHEIM

Organisasjonsnummer

992972475

Kontornummer

0235

Publikumsmottak

Jessheim

Trondheimsvegen 82, 2050 JESSHEIM

Spesielle åpningstider
13.03.2020 stengt Publikumsmottaket er stengt fom. 13.mars 2020 og inntil videre
Åpningstider
Mandag stengt Åpent for timeavtaler.
Tirsdag stengt Åpent for timeavtaler.
Onsdag stengt Åpent for timeavtaler.
Torsdag stengt Åpent for timeavtaler.
Fredag stengt Åpent for timeavtaler.