Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

NAV Tysnes har redusert opningstid, og er i all hovudsak bare ope for førehandsavtalte møter. Vi tar imot hasteavtalar ved trong for umiddelbar hjelp. Det er mogleg å kontakte oss via resepsjonen i kommunehuset.


Her finner du informasjon fra NAV i forbindelse med koronaviruset

Alle som nå er permittert og skal registrere seg som arbeidssøker kan bruke følgende oppskrift:

Steg 1: Registrer deg som arbeidssøker på nav.no, seinest første permitteringsdag.
Steg 2: Søk om dagpenger.
Steg 3: Send meldekort hver 14. dag.
Steg 4: Følg saken din på DittNAV.

Postadresse

Uggdalsvegen 301 , 5685 UGGDAL

Organisasjonsnummer

994006967

Kontornummer

1223

Publikumsmottak

Uggedal

Uggedal 301, 5685 UGGDAL

Åpningstider
Mandag stengt Kun timeavtaler
Tirsdag stengt Kun timeavtaler
Onsdag stengt Kun timeavtaler
Torsdag stengt Kun timeavtaler
Fredag stengt Kun timeavtaler