NAV Tvedestrand - kontorinformasjon

Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 38, 4901 TVEDESTRAND

Organisasjonsnummer

990230714

Kontornummer

0914

Publikumsmottak

Dønnestadgården

Bibliotekveien 4, 4900 TVEDESTRAND

Åpningstider

Mandag12:00 - 14:00Timeavtaler betjenes mellom 08:00 og 15:30 hver dag.
TirsdagstengtTimeavtaler betjenes mellom 08:00 og 15:30 hver dag.
Onsdag12:00 - 14:00Timeavtaler betjenes mellom 08:00 og 15:30 hver dag.
TorsdagstengtTimeavtaler betjenes mellom 08:00 og 15:30 hver dag.
Fredag12:00 - 14:00Timeavtaler betjenes mellom 08:00 og 15:30 hver dag.