Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 1853 Stoa , 4858 ARENDAL

Telefaks

37 41 90 02

Organisasjonsnummer

990230714

Kontornummer

0914

Publikumsmottak

Dønnestadgården

Bibliotekveien 4, 4900 TVEDESTRAND

Åpningstider
Mandag 12:00 - 14:00 Timeavtaler betjenes mellom 08.00 og 15.30
Tirsdag stengt Timeavtaler betjenes mellom 08.00 og 15.30
Onsdag 12:00 - 14:00 Timeavtaler betjenes mellom 08.00 og 15.30
Torsdag stengt Timeavtaler betjenes mellom 08.00 og 15.30
Fredag 12:00 - 14:00 Timeavtaler betjenes mellom 08.00 og 15.30