Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

--> Lokasjon Servicetorget Revetal er bemannet mellom kl 11-14 hver dag. Det gis kun generell råd og veiledning på nav.no. All saksbehandling foregår på NAV Tønsberg's kontorer på Statens Park.

Ordningen for lønnskompensasjon er nå åpen for innmelding fra arbeidsgivere. Det er arbeidsgiveren som skal rapporterer inn opplysninger. Har du spørsmål om lønnskompensasjonsordningen, kan du ringe dette nummeret: 412 41 759. Telefon tid er Kl 9-15 mandag til fredag. Du må regne med ventetid.

Når du ringer 55 55 33 33 kommer du til NAV kontaktsenter. Veileder her kan hjelpe deg med de fleste henvendelser, enten det gjelder utbetalinger, meldekort, skjemaer eller beskjeder til NAV-kontoret. Ønsker du å snakke med din veileder vil NAV kontaktsenter sette over samtalen eller sende en beskjed om at en veileder skal ringe deg tilbake innen 2 arbeidsdager.

Bruk selvbetjeningsløsningene; På Ditt NAV får du tilgang til alle selvbetjeningsløsningene i NAV. Her kan du blant annet se på Dine utbetalinger, sende meldekort, beregne Din pensjon, endre kontonummer, beregne foreldrepenger og bidrag.

Postadresse

Postboks 2093 , 3103 TØNSBERG

Telefaks

33 51 29 01

Organisasjonsnummer

992983116

Kontornummer

0704

Publikumsmottak

Lokasjon Tønsberg bygg D, Statens park

Anton Jenssens gate 5, 3125 TØNSBERG

Åpningstider
Mandag 11:00 - 14:00 Timeavtaler og selvbetjening fra 09-15
Tirsdag 11:00 - 14:00 Timeavtaler og selvbetjening fra 09-15
Onsdag 11:00 - 14:00 Timeavtaler og selvbetjening fra 09-15
Torsdag 11:00 - 14:00 Timeavtaler og selvbetjening fra 09-15
Fredag 11:00 - 14:00 Timeavtaler og selvbetjening fra 09-15

Lokasjon Servicetorg, Revetal

Regata 2, 3174 REVETAL

Spesielle åpningstider
03.04.2020 Du kan henvende deg på NAV Tønsberg
Åpningstider
Mandag 11:00 - 14:00 Det gis generell råd og veiledning på nav.no
Tirsdag 11:00 - 14:00 Det gis generell råd og veiledning på nav.no
Onsdag 11:00 - 14:00 Det gis generell råd og veiledning på nav.no
Torsdag 11:00 - 14:00 Det gis generell råd og veiledning på nav.no
Fredag 11:00 - 14:00 Det gis generell råd og veiledning på nav.no