NAV Tønsberg - kontorinformasjon

Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Du finner generell informasjon om NAV-tjenester på nav.no
Du kan lese / se din sak nav.no, eller kontakte NAV på tlf 55 55 33 33.

Når du ringer 55 55 33 33 kommer du til NAV kontaktsenter. Veileder her kan hjelpe deg med de fleste henvendelser, enten det gjelder utbetalinger, meldekort, skjemaer eller beskjeder til NAV-kontoret. Ønsker du å snakke med din veileder vil NAV kontaktsenter sette over samtalen eller sende en beskjed om at en veileder skal ringe deg tilbake innen 2 arbeidsdager.

Bruk selvbetjeningsløsningene:
På Ditt NAV får du tilgang til alle selvbetjeningsløsningene i NAV. Her kan du blant annet se på Dine utbetalinger, sende meldekort, beregne Din pensjon, endre kontonummer, beregne foreldrepenger og bidrag.

Ordningen for lønnskompensasjon er nå åpen for innmelding fra arbeidsgivere. Det er arbeidsgiveren som skal rapporterer inn opplysninger. Har du spørsmål om lønnskompensasjonsordningen, kan du ringe dette nummeret: 412 41 759. Telefon tid er Kl 9-15 mandag til fredag. Du må regne med ventetid.

Postadresse

Postboks 2093, 3103 TØNSBERG

Organisasjonsnummer

992983116

Kontornummer

0704

Publikumsmottak

Tønsberg bygg D, Statens park

Anton Jenssens gate 5, 3125 TØNSBERG

Åpningstider

Mandag11:00 - 14:00Timeavtaler og selvbetjening fra 09-15
Tirsdag11:00 - 14:00Timeavtaler og selvbetjening fra 09-15
Onsdag11:00 - 14:00Timeavtaler og selvbetjening fra 09-15
Torsdag11:00 - 14:00Timeavtaler og selvbetjening fra 09-15
Fredag11:00 - 14:00Timeavtaler og selvbetjening fra 09-15

Servicetorg, Revetal

Regata 2, 3174 REVETAL

Åpningstider

Mandag11:00 - 14:00Det gis generell råd og veiledning på nav.no
Tirsdag11:00 - 14:00Det gis generell råd og veiledning på nav.no
Onsdag11:00 - 14:00Det gis generell råd og veiledning på nav.no
Torsdag11:00 - 14:00Det gis generell råd og veiledning på nav.no
Fredag11:00 - 14:00Det gis generell råd og veiledning på nav.no