Telefon

55 55 33 33

kl. 08:00–15:30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

NAV Tingvoll har stengt publikumsmottaket midlertidig fra fredag 13.03.20 og inntil videre.

Veilederne ved NAV Tingvoll er tilgjengelig i følgende kanaler:
• www.nav.no /ditt nav / skriv til oss
• Vakttelefon ved behov for akutt bistand: 401 08 627

Postadresse

Midtvågveien 4, 6630 TINGVOLL

Telefaks

74 73 36 01

Organisasjonsnummer

994011545

Kontornummer

1560

Publikumsmottak

Tingvoll

Midtvågvegen 4, 6630 TINGVOLL

Spesielle åpningstider
Åpningstider
Mandag stengt
Tirsdag stengt
Onsdag stengt
Torsdag stengt
Fredag stengt