Telefon

55 55 33 33

kl. 08:00–15:30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

NAV Tingvoll har redusert åpningstid i publikumsmottaket , åpent hver torsdag 12-14.

Veilederne ved NAV Tingvoll er tilgjengelig i følgende kanaler:
• www.nav.no /ditt nav / skriv til oss
• Vakttelefon ved behov for bistand: 401 08 627

Postadresse

Midtvågveien 4 , 6630 TINGVOLL

Telefaks

74 73 36 01

Organisasjonsnummer

994011545

Kontornummer

1560

Publikumsmottak

Tingvoll

Midtvågvegen 4, 6630 TINGVOLL

Spesielle åpningstider
17.11.2020 12:00 - 14:00
19.11.2020 stengt I stedet åpent tirsdag 17 november
Åpningstider
Mandag stengt
Tirsdag stengt
Onsdag stengt
Torsdag 12:00 - 14:00
Fredag stengt