Besøksadresse

Solheimsgaten 13, 5058 BERGEN

Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 2303 Solheimsviken , 5807 BERGEN

Telefaks

53 04 40 11

Kontornummer

1287