Besøksadresse

Grønland 55, 3045 DRAMMEN

Telefon

55 55 33 33

Kompetansetelefon på Tiltakspenger 31028943 Bemannet kl. 9-11 og 12-14.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 1583 , 3007 DRAMMEN

Kontornummer

0687