Besøksadresse

C.J. Hambros plass 2D, 0164 OSLO

Epost

nav.tiltak.oslo@nav.no

Telefon

55 55 33 33

kl. 09.00-15.00

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Enhet for utvikling, anskaffelse og oppfølging av arbeidsrettede tiltak.

Postadresse

Postboks 311 Alnabru , 0614 OSLO

Kontornummer

0387