Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

NAV Svolvær har åpent mottak for drop - in fra den 10.06, en dag i uken: onsdager fra 1200 – 1400
Avtalte møter: hver dag fra 0900 – 1500, bortsett fra onsdager mellom 1200 og 1400

Har du behov for å snakke med din veileder, gjør vi avtale med deg.
For avtale:
Gjelder det økonomisk sosialhjelp kan du ringe 40635393, eller sende dialog via Ditt NAV
Andre tjenester: bruk dialog på Ditt nav, og/eller aktivitetsplan.

Postadresse

Postboks 34 , 8301 SVOLVÆR

Telefaks

75 42 77 11

Organisasjonsnummer

993264040

Kontornummer

1865

Publikumsmottak

Svolvær

Håkon Kyllingmarks G 6, 8300 SVOLVÆR

Åpningstider
Mandag stengt
Tirsdag stengt Kun timeavtaler, avtale med veileder
Onsdag 12:00 - 14:00 Åpent for timeavtaler med veileder
Torsdag stengt Kun timeavtaler, avtale med veileder
Fredag stengt