Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

NAV Svolvær har stengt, i første omgang til og med 26. mars. Kan bli forlenget.

Vi oppfordrer våre brukere først og fremst til å anvende Din side på nav.no før man ringer 5555 3333 (ventetid på telefon må påregnes)

Gjelder det kommunale tjenester og det er behov for krisehjelp, kan vi nås på telefon nr. 406 35 393.
Søknad på økonomisk sosialhjelp med nødvendige vedlegg kan sendes på mail til nav.svolvar@nav.no
Vi har dessverre ikke kapasitet til å besvare alle andre henvendelser pr. mail. Derfor må aktivitetsplan benyttes.

Postadresse

Postboks 34, 8301 SVOLVÆR

Telefaks

75 42 77 11

Organisasjonsnummer

993264040

Kontornummer

1865

Publikumsmottak

Svolvær

Håkon Kyllingmarks G 6, 8300 SVOLVÆR

Spesielle åpningstider
Åpningstider
Mandag stengt
Tirsdag stengt Kun timeavtaler, avtale med veileder
Onsdag stengt
Torsdag stengt Kun timeavtaler, avtale med veileder
Fredag stengt