NAV Sveio - kontorinformasjon

Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Alle som nå er permittert og skal registrere seg som arbeidssøker kan bruke følgende oppskrift:

Steg 1: Registrer deg som arbeidssøker på nav.no, seinest første permitteringsdag.
Steg 2: Søk om dagpenger.
Steg 3: Send meldekort hver 14. dag.
Steg 4: Følg saken din på DittNAV.

Postadresse

Postboks 14, 5559 SVEIO

Organisasjonsnummer

991369813

Kontornummer

1216

Publikumsmottak

Sveio

Sveio, 5559 SVEIO

Åpningstider

Mandag10:00 - 14:00Timeavtaler også utanom opningstida.
Tirsdag10:00 - 14:00Timeavtaler også utanom opningstida.
Onsdag10:00 - 14:00Timeavtaler også utanom opningstida.
TorsdagstengtTimeavtaler også utanom opningstida.
Fredag10:00 - 14:00Timeavtaler også utanom opningstida.