Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Kontoret har begrenset åpningstid. Dette for å redusere spredning av smitte.

Vi er tilgjengelig for publikum digitalt via www.nav.no /Ditt NAV/ skriv til oss.

Postadresse

Bårdshaugvegen 1 , 6650 SURNADAL

Telefaks

70 32 08 01

Organisasjonsnummer

990230943

Kontornummer

1566

Publikumsmottak

Kommunehuset

Bårdshaugvegen 1, 6650 SURNADAL

Åpningstider
Mandag stengt
Tirsdag stengt
Onsdag 12:00 - 14:00
Torsdag stengt
Fredag stengt