Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Kontoret er midlertidig stengt for fysiske møter. Dette for å redusere smittefare.

Vi er tilgjengelig for publikum digitalt via www.nav.no /Ditt NAV/ skriv til oss.

Postadresse

Bårdshaugvegen 1, 6650 SURNADAL

Telefaks

70 32 08 01

Organisasjonsnummer

990230943

Kontornummer

1566

Publikumsmottak

Kommunehuset

Bårdshaugvegen 1, 6650 SURNADAL

Spesielle åpningstider
Åpningstider
Mandag stengt
Tirsdag stengt
Onsdag stengt
Torsdag stengt
Fredag stengt