Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Publikumsmottaket er frå 15.02.20 ope tysdag og torsdag 12:00-14:00. Time etter avtale måndag til fredag 08:00-15:30.

Alle som nå er permittert og skal registrere seg som arbeidssøker kan bruke følgende oppskrift:

Steg 1: Registrer deg som arbeidssøker på nav.no, seinest første permitteringsdag.
Steg 2: Søk om dagpenger.
Steg 3: Send meldekort hver 14. dag.
Steg 4: Følg saken din på DittNAV.

Du kan no sende digital søknad for undefinedøkonomisk sosialhjelp:

Søkje sosialhjelp? Du kan no sende søknad om sosiale tenester digitalt. For meir informasjon om sosiale tenester, undefinedsjå Sunnfjord kommune si nettside.

Hvis du ikkje har mulighet til å bruke digitale tenester, kan du få timeavtale som gjeld søknad om nødhjelp, økonomisk sosialhjelp og hjelp til å søkje om dagpenger ved permittering, sjukmelding, eller andre kritiske situasjonar. Vi tek kontakt på telefon.

Du kan og legge ei melding i postkassen ved Sunnfjord rådhus NAV Sunnfjord, (undergangen mot E39/Fargerike).

Postadresse

Postboks 338 , 6802 FØRDE

Organisasjonsnummer

993613339

Kontornummer

1432

Publikumsmottak

Hafstadvegen 40B

Hafstadvegen 40B, 6800 FØRDE

Åpningstider
Mandag stengt Timeavtalar også utanom opningstida.
Tirsdag 12:00 - 14:00 Timeavtalar også utanom opningstida.
Onsdag stengt Timeavtalar også utanom opningstida.
Torsdag 12:00 - 14:00 Timeavtalar også utanom opningstida.
Fredag stengt Timeavtalar også utanom opningstida.