Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

NAV Sunndal har stengt publikumsmottaket. Dette for å redusere spredning av koronasmitte.

Veilederne ved NAV Sunndal er tilgjengelig i følgende kanaler:
• www.nav.no /ditt nav / skriv til oss
• NAV Sunndal sin vakttelefon 918 71 807

Postadresse

Postboks 123, 6601 SUNNDALSØRA

Telefaks

70 32 11 31

Organisasjonsnummer

991370587

Kontornummer

1563

Publikumsmottak

Sunndalsøra

Åkergata 4, 6600 SUNNDALSØRA

Spesielle åpningstider
Åpningstider
Mandag stengt
Tirsdag stengt
Onsdag stengt
Torsdag stengt
Fredag stengt