NAV Suldal - kontorinformasjon

Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Verven 1, 4230 SAND

Organisasjonsnummer

993586048

Kontornummer

1134

Publikumsmottak

Sand

Verven 1, 4230 SAND

Åpningstider

Mandag12:00 - 14:00Åpent for avtalte møter kl 09.00-14:30
Tirsdag12:00 - 14:00Åpent for avtalte møter kl 09.00-14:30
OnsdagstengtÅpent for avtalte møter kl 09.00-14:30
TorsdagstengtÅpent for avtalte møter kl 09.00-14:30
Fredag12:00 - 14:00Åpent for avtalte møter kl 09.00-14:30