Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Informasjon i forbindelse med korona-situasjonen: Vi oppfordrer alle til å benytte våre skriftlige kanaler på nav.no fremfor å oppsøke NAV-kontorene. På nav.no kan du søke om økonomisk sosialhjelp, dagpenger og andre ytelser fra NAV. Begrens besøkene dine til NAV–kontoret med mindre det er helt nødvendig for deg

Dersom du skal søke om dagpenger fordi du har blitt permittert eller arbeidsledig, må du først registrere deg som arbeidssøker på nav.no. Deretter kan du søke om dagpenger på nav.no: https://www.nav.no/no/person/arbeid/dagpenger-ved-arbeidsloshet-og-permittering

NAV Oslo har opprettet en vakttelefon for arbeidsgivere i Oslo som trenger mer veiledning om permittering, enn informasjonen på nav.no. Virksomheter i Oslo som skal permittere kan ringe til NAV Arbeidslivssenter Oslos vakttelefon 407 66 901. Vakttelefonen er åpen mandag til fredag kl. 08.00-15.30.

Postadresse

Postboks 317 Alnabru, 0614 OSLO

Organisasjonsnummer

992517239

Kontornummer

0327

Publikumsmottak

Stovner

Stovner Senter 17, 0985 OSLO

Spesielle åpningstider
08.04.2020 10:00 - 12:00 Onsdag før skjærtorsdag
Åpningstider
Mandag 10:00 - 14:00 Tilpasset åpningstid fra 16. mars til og med 26. mars
Tirsdag 10:00 - 14:00 Tilpasset åpningstid fra 16. mars til og med 26. mars
Onsdag 10:00 - 14:00 Tilpasset åpningstid fra 16. mars til og med 26. mars
Torsdag 10:00 - 14:00 Tilpasset åpningstid fra 16. mars til og med 26. mars
Fredag 10:00 - 14:00 Tilpasset åpningstid fra 16. mars til og med 26. mars