NAV Stor-Elvdal - kontorinformasjon

Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

For å forebygge smitte av Koronavirus er kommunehuset stengt for publikum fom. 13.mars 2020 og inntil videre.

Ikke digitale brukere av NAV kan kontakte 5555 3333. Vedkommende vil bli kontaktet pr telefon.
I "akutte" situasjoner kan bruker ringe lokal Vakttelefon: 940 18 191, fortrinnsvis mandag – onsdag – fredag kl 10:00-13:00

Kommunale tjenester:
Akuttsituasjoner, dvs. uten mat, livsviktige medisiner og /eller tak over hodet.
Vakttelefon: 940 18 191 - hverdager fom. kl 09:00 - 15:00.
Onsdag 8. april, stengt fom. kl 11:00.

Sosialhjelp kan søkes digitalt via nav.no.

Papirskjema ligger i postkasse utenfor inngang til Kommunehuset Myrvang. Søknad legges i "låst" postkasse.
Krisetelefon i påsken: 90912240 (leders telefon)

Postadresse

Postboks 85, 2481 KOPPANG

Organisasjonsnummer

992972866

Kontornummer

0430

Publikumsmottak

Koppang

Storgata 120, 2480 KOPPANG

Åpningstider

Mandag10:00 - 13:00Åpent for avtalte møter kl. 08.00–15.00.
TirsdagStengtÅpent for avtalte møter kl. 08.00–15.00.
Onsdag10:00 - 13:00Åpent for avtalte møter kl. 08.00–15.00.
TorsdagStengtÅpent for avtalte møter kl. 08.00–15.00.
Fredag10:00 - 13:00Åpent for avtalte møter kl. 08.00–15.00.