Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Korona relatert info:
- Vil du ha kontakt med veileder – gå inn på «Min side» og send spørsmål i dialogen i din aktivitetsplan på nav.no
Kontakt Nav Steigen tlf. 412 28 770 E-post- nav.steigen@nav.no
▪ Nav Steigen oppfordrer alle å lese den oppdaterte informasjonen på nav.no.
▪ For å få kontakt med veileder i Nav kan du bruke aktivitetsplanen på «Min side». Da vil du få svar innen kort tid.
▪ Ring kontakttelefon 412 28 770 for å få direkte kontakt med Nav Steigen.
▪ Søknadskjema om sosialhjelp ligger på kommunens hjemmeside under Nav. Søknader kan postes eller leveres i postkasse ved inngangsdøren, eller leveres etter annen avtale. Dersom søknad sendes på e-post er det på eget ansvar da epost ikke regnes som sikker kanal i forhold til personvern.
▪ I mottaket vil det være svært begrenset hvor mange som slipper inn. Andre telefonnummer ved Nav Steigen: ▪ Gjeldsrådgivning 404 77 350 ▪ Flyktningetjenesten 916 99 185 / 913 27 679 ▪ Rustjenesten 992 53 171 / 901 99 315

Postadresse

Postboks 54, 8281 LEINESFJORD

Telefaks

21 05 43 51

Organisasjonsnummer

994841580

Kontornummer

1848

Publikumsmottak

Leinesfjord

Leinesfjord, 8283 LEINESFJORD

Spesielle åpningstider
Åpningstider
Mandag 12:00 - 14:30
Tirsdag 12:00 - 14:30
Onsdag stengt Åpent for timeavtaler onsdag.
Torsdag 12:00 - 14:30
Fredag 12:00 - 14:30