Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 44 , 2336 STANGE

Organisasjonsnummer

992972831

Kontornummer

0417

Publikumsmottak

Stange

Storgata 43, 2335 STANGE

Åpningstider
Mandag 10:00 - 12:00 Begrenset adgang pga koronasituasjonen. Vi anbefaler å ha gjort avtale om oppmøte på forhånd.
Tirsdag stengt Begrenset adgang pga koronasituasjonen. Vi anbefaler å ha gjort avtale om oppmøte på forhånd.
Onsdag 10:00 - 12:00 Begrenset adgang pga koronasituasjonen. Vi anbefaler å ha gjort avtale om oppmøte på forhånd.
Torsdag stengt Begrenset adgang pga koronasituasjonen. Vi anbefaler å ha gjort avtale om oppmøte på forhånd.
Fredag 10:00 - 12:00 Begrenset adgang pga koronasituasjonen. Vi anbefaler å ha gjort avtale om oppmøte på forhånd.