NAV Sortland - kontorinformasjon

Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Mottaket ved NAV Sortland har åpent hver tirsdag mellom 12.00 og 14.00
Du kan ta kontakt med NAV på nav.no
Dersom du ikke kan bruke digitale løsninger på nav.no
Kan du ringe Nav på 55553333

Postadresse

Postboks 203, 8401 SORTLAND

Organisasjonsnummer

992546220

Kontornummer

1870

Publikumsmottak

Sortland

Strandgata 30, 8400 SORTLAND

Åpningstider

MandagstengtÅpent 08:00-1600 for avtalte timeavtaler (venterom i 2. etg)
Tirsdag12:00 - 14:00Åpent 08:00-1600 for avtalte timeavtaler (venterom i 2. etg)
OnsdagstengtÅpent 08:00-1600 for avtalte timeavtaler (venterom i 2. etg)
TorsdagstengtÅpent 08:00-1600 for avtalte timeavtaler (venterom i 2. etg)
FredagstengtÅpent 08:00-1600 for avtalte timeavtaler (venterom i 2. etg)