Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Dr. Wessels gate 19 , 9900 KIRKENES

Organisasjonsnummer

991359761

Kontornummer

2030

Publikumsmottak

Kirkenes

Dr. Wessels gate 19, 9900 KIRKENES

Åpningstider
Mandag stengt Åpent for timeavtaler 0900-1500.
Tirsdag 10:00 - 14:00 Åpent for timeavtaler 0900-1500.
Onsdag stengt Åpent for timeavtaler 0900-1500.
Torsdag 10:00 - 14:00 Åpent for timeavtaler 0900-1500.
Fredag stengt Åpent for timeavtaler 0900-1500.