Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Dr. Wessels gate 19, 9900 KIRKENES

Organisasjonsnummer

991359761

Kontornummer

2030

Publikumsmottak

Kirkenes

Dr. Wessels gate 19, 9900 KIRKENES

Spesielle åpningstider
Åpningstider
Mandag 11:00 - 13:00 Åpent for timeavtaler 0900-1500.
Tirsdag stengt Åpent for timeavtaler 0900-1500.
Onsdag 11:00 - 13:00 Åpent for timeavtaler 0900-1500.
Torsdag stengt Åpent for timeavtaler 0900-1500.
Fredag 11:00 - 13:00 Åpent for timeavtaler 0900-1500.