Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Når du trenger bistand fra NAV vil du finne informasjon og råd på nav.no. Ved å logge på Ditt NAV får du tilgang til sikre tjenester slik som oversikt og oppfølging i din egen sak, muligheter for registrering som arbeidssøker, meldekort, søknad på ytelser etter Folketrygdloven og mer.
Informasjon om Sosiale tjenester finnes på kommunens hjemmesider.
Hvis du ikke har tilgang til nav.no kan du ringe NAV på 55 55 33 33.

Postadresse

Øgardsvegen 2 , 2100 SKARNES

Telefaks

62 02 38 51

Organisasjonsnummer

994107852

Kontornummer

0419

Publikumsmottak

Lokasjon Nord-Odal

Herredsvegen 2, 2120 SAGSTUA

Åpningstider
Mandag stengt Åpent for avtalte møter kl. 09.00–15.00.
Tirsdag stengt Åpent for avtalte møter kl. 09.00–15.00.
Onsdag stengt Åpent for avtalte møter kl. 09.00–15.00.
Torsdag 12:00 - 14:00 Åpent for avtalte møter kl. 09.00–15.00.
Fredag stengt Åpent for avtalte møter kl. 09.00–15.00.

Lokasjon Sør-Odal

Øgardsvegen 2, 2100 SKARNES

Åpningstider
Mandag 12:00 - 14:00 Åpent for avtalte møter kl. 09.00–15.00.
Tirsdag stengt Åpent for avtalte møter kl. 09.00–15.00.
Onsdag stengt Åpent for avtalte møter kl. 09.00–15.00.
Torsdag stengt Åpent for avtalte møter kl. 09.00–15.00.
Fredag stengt Åpent for avtalte møter kl. 09.00–15.00.