NAV Solund - kontorinformasjon

Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Her finner du informasjon fra NAV i forbindelse med koronaviruset

Alle som nå er permittert og skal registrere seg som arbeidssøker kan bruke følgende oppskrift:

Steg 1: Registrer deg som arbeidssøker på nav.no, seinest første permitteringsdag.
Steg 2: Søk om dagpenger.
Steg 3: Send meldekort hver 14. dag.
Steg 4: Følg saken din på DittNAV.

Postadresse

Næringsbygget, 6924 HARDBAKKE

Organisasjonsnummer

993616400

Kontornummer

1412

Publikumsmottak

Næringsbygget

Næringsbygget, 6924 HARDBAKKE

Åpningstider

Mandag11:00 - 13:00
Tirsdagstengt
Onsdagstengt
Torsdagstengt
Fredagstengt