Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–1530

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 24 , 1806 SKIPTVET

Telefaks

69 01 13 11

Organisasjonsnummer

991383190

Kontornummer

0127

Publikumsmottak

Skiptvet

Storveien 28, 1816 SKIPTVET

Åpningstider
Mandag stengt Timeavtaler også utenom åpningstiden
Tirsdag 09:00 - 11:00 Timeavtaler også utenom åpningstiden
Onsdag stengt
Torsdag 09:00 - 11:00 Timeavtaler også utenom åpningstiden
Fredag stengt Timeavtaler også utenom åpningstiden