Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–1530

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 24, 1806 SKIPTVET

Telefaks

69 01 13 11

Organisasjonsnummer

991383190

Kontornummer

0127

Publikumsmottak

Skiptvet

Storveien 28, 1816 SKIPTVET

Spesielle åpningstider
13.03.2020 stengt Publikumsmottaket er stengt fom. 13. mars 2020 og inntil videre.
Åpningstider
Mandag 08:30 - 11:30 Timeavtaler også utenom åpningstiden
Tirsdag 08:30 - 11:30 Timeavtaler også utenom åpningstiden
Onsdag stengt
Torsdag 08:30 - 11:30 Timeavtaler også utenom åpningstiden
Fredag 08:30 - 11:30 Timeavtaler også utenom åpningstiden