Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

I tillegg til vårt hovednummer 55 55 33 33 kan du kontakte oss på følgende vakttelefonnummer :

Dagpenger: 406 38 116
Arbeidsgivertelefon: 406 38 131

Postadresse

Postboks 2860 Kjørbekk , 3702 SKIEN

Organisasjonsnummer

994706233

Kontornummer

0806

Publikumsmottak

SKIEN

Rådhusgata 2, 3724 SKIEN

Åpningstider
Mandag 11:30 - 14:30
Tirsdag 11:30 - 14:30
Onsdag 11:30 - 14:30
Torsdag 11:30 - 14:30
Fredag 11:30 - 14:30