Telefon

55 55 33 33

Vakttelefon for dagpenger 406 38 116 Vakttelefon for arbeidsgivere 406 38 131 Vakttelefon for økonomisk sosialhjelp 406 38 067 kl. 09.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 2860 Kjørbekk, 3702 SKIEN

Telefaks

35 11 49 51

Organisasjonsnummer

994706233

Kontornummer

0806

Publikumsmottak

SKIEN

Rådhusgata 2, 3724 SKIEN

Spesielle åpningstider
Åpningstider
Mandag stengt
Tirsdag stengt
Onsdag stengt
Torsdag stengt
Fredag stengt