NAV Skaun - kontorinformasjon

Hvordan komme i kontakt med NAV Skaun?
Har du spørsmål vedrørende økonomisk sosialhjelp eller andre sosiale tjenester, kan du kontakte oss på tlf. 900 53 432
Vi har åpen telefonlinje mellom kl 09.00 – 14.30 mandag til fredag.