NAV Sigdal - kontorinformasjon

Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Herredshuset, 3350 PRESTFOSS

Organisasjonsnummer

994477927

Kontornummer

0621

Publikumsmottak

Herredshuset

Herredshuset, 3350 PRESTFOSS

Spesielle åpningstider

15.03.2020stengtPublikumsmottaket er stengt inntil videre. Vakttelefon: 40480769

Åpningstider

MandagstengtEllers etter timeavtale.
TirsdagstengtEllers etter timeavtale.
OnsdagstengtEllers etter timeavtale.
TorsdagstengtEllers etter timeavtale.
FredagstengtEllers etter timeavtale.