Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Herredshuset , 3350 PRESTFOSS

Organisasjonsnummer

994477927

Kontornummer

0621

Publikumsmottak

Herredshuset

Herredshuset, 3350 PRESTFOSS

Spesielle åpningstider
15.03.2020 stengt Publikumsmottaket er stengt inntil videre. Vakttelefon: 40480769
Åpningstider
Mandag stengt Ellers etter timeavtale.
Tirsdag stengt Ellers etter timeavtale.
Onsdag stengt Ellers etter timeavtale.
Torsdag stengt Ellers etter timeavtale.
Fredag stengt Ellers etter timeavtale.