Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Herredshuset, 3350 PRESTFOSS

Organisasjonsnummer

994477927

Kontornummer

0621

Publikumsmottak

Herredshuset

Herredshuset, 3350 PRESTFOSS

Spesielle åpningstider
15.03.2020 stengt Publikumsmottaket er stengt inntil videre. Vakttelefon: 40480769
Åpningstider
Mandag stengt Ellers etter timeavtale.
Tirsdag stengt Ellers etter timeavtale.
Onsdag stengt Ellers etter timeavtale.
Torsdag stengt Ellers etter timeavtale.
Fredag stengt Ellers etter timeavtale.