Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Ola Dahls gate 3 B , 2670 OTTA

Organisasjonsnummer

990229252

Kontornummer

0517

Publikumsmottak

Otta

Ola Dahls gate 3B, 2670 OTTA

Åpningstider
Mandag stengt Åpent for planlagte samtaler 08.00-15.30.
Tirsdag stengt Åpent for planlagte samtaler 08.00-15.30.
Onsdag stengt Åpent for planlagte samtaler 08.00-15.30.
Torsdag stengt Åpent for planlagte samtaler 08.00-15.30.
Fredag stengt Åpent for planlagte samtaler 08.00-15.30.